اهداف و آرزوهای ما نشان دهنده ی افق دیده ما نسبت به آینده و برنامه ریزی های ماست.افراد موفق همیشه هدف ها و ارزوهایی دارند که برای اکثر مردم خنده دار است.اما بیشتر افراد پیرامون ما هدف های کوچکی دارند که برای اکثریت مردم منطقی جلوه میکند و معمولا هم در اینده به ان ها دست پیدا میکنند ولی آیا به ان ها لقب انسان های موفق و الگویی برای بقیه افردا گفته میشود؟؟؟؟؟بیایید ار هدف ها وآرزوهای بزرگ و خنده های مردم عادی هراس نداشته باشیم و راه خود را به سوی کامیابی و موفقیت هموار کنیم

Advertisements